Bowling World

Perancangan Taktikal (Tahun 2011-2012)

1.      Projek Keahlian

Nama projek :  Kempen keahlian

Objektif :

a.      Menambah bilangan ahli sesi pagi dan sesi petang.

b.      Mempopularkan sukan bowling kepada ahli-ahli baru.

Penetapan Dasar : Guru Penasihat dan AJK kelab.

Aktiviti :  - Promosi sukan bowling

                 -Pertandingan antara ahli @ kelas

Pemantauan :  Guru Penasihat

2.      Projek Meningkatkan Kualiti Latihan

Nama projek :  Meningkatkan kualiti melatih ahli-ahli kelab

Objektif :

a.      Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman guru penasihat dalam kejurulatihan terutamanya dari segi strategik dan taktik pengurusan pasukan sekolah.

b.      Meningkatkan kualiti melatih pemain-pemain melalui pelbagai teknik dan taktik yang betul dan berkesan.

Penetapan Dasar :  Pelaksana kejurulatihan dan guru penasihat

Aktiviti :  - Menghadiri kursus

                 -Khidmat kejurulatihan bekas pelajar

Pemantauan :  PKKK dan Pengetua

3.      Projek Meningkatkan Pencapaian

Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui latihan intensif pasukan sekolah

Objektif :

a.      Meningkatkan prestasi pencapaian dalam pertandingan zon Sibu & Sarawak

Penetapan Dasar :  Guru Penasihat

Aktiviti :  - Latihan biasa

                 - Latihan intensif

Pemantauan :  Guru Penasihat

【OBJEKTIF】

  • Memupuk sikap bekerjasama antara ahli.
  • Memupuk sikap saling membantu semasa menjalankan latihan
  • Menjadikan sukan sebagai sebahagian dalam kehidupan pelajar.

【VISI】

Kelab Bowling menjadi model kelab di Negeri Sarawak.

【MISI】

Kelab Bowling menjadikan sukan bowling sebagai tabiat kepada semua warga SMK SACRED HEART.