Bowling World

Pelan Operasi (Tahun 2011)

1.      Kempen Keahlian

Aktiviti: 1. Promosi sukan bowling            

Tarikh pelaksanaan:  Bulan Pertama Persekolahan

Pelaksana :  AJK Sesi 2010/2011

Kos :  Tiada

Pelaksanaan :

a.      Menyediakan aktiviti-aktiviti tahunan persatuan.

b.      Mempromosikan sukan bowling dari kelas demi kelas kepada semua peloajar sesi pagi dan sesi petang.

c.      Mempaparkan iklan di setiap kelas.

Indikator kejayaan : Penambahan bilangan ahli.

 

Aktiviti : 2. Pertandingan antara ahli @ kelas

Tarikh pelaksanaan:  Bulan Mac, Julai 2011

Pelaksana : AJK Sesi 2010/2011 dan sesi 2011/12

Kos : RM200

Pelaksanaan :

a.      Urusan pertandingan

b.      Pertandingan

Indikator kejayaan :  Menarik minat pelajar dan menunjukkan kemajuan dalam cara bermain.

2.      Mengadakan Latihan Berkualiti

Aktiviti: 1. Menghadiri Kursus Sains Sukan & Kursus Kejurulatihan Bowling

Tarikh pelaksanaan:  Jika ditawarkan

Pelaksana :  Guru Penasihat

Kos :  Tuntutan menghadiri kursus

Pelaksanaan :

a.      Pihak sekolah mencalonkan guru penasihat untuk menghadiri kursus jika ada.

Indikator kejayaan :  Kualiti latihan meningkat dan seterusnya mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan zon Sibu @ Sarawak.

 

Aktiviti : 2. Mendapat Khidmat Kejurulatihan daripada Bekas Pelajar

Tarikh pelaksanaan:  Sepanjang tahun

Pelaksana :  Bekas pelajar

Kos : Yuran RM30 seorang per bulan

Pelaksanaan :

a.       Mendapat kelulusan pihak sekolah.

b.      Menghubungi pihak Sibu Superbowl

c.       Pembentukan pasukan sekolah

d.      Latihan berjadual.

Indikator kejayaan :  Kualiti laithan meningkat dan seterusnya mendapat keduudkan yang lebih baik dalam pertandingan zon Sibu @ Sarawak.

 

 

 

3.      Meningkatkan Pencapaian

Aktiviti: 1. Menjalani Latihan Biasa          

Tarikh pelaksanaan:  2 kali setiap bulan

Pelaksana :  Guru Penasihat

Kos :  Tiada

Alatan :  Tiada

Pelaksanaan :

a.      Pemilihan pasukan sekolah pada pertengahan bulan Januari 2011

b.      Latihan berjadual

Indikator kejayaan : Mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan zon Sibu

 

Aktiviti : 2. Menjalani Latihan Intensif

Tarikh pelaksanaan:  Bulan April - Ogos 2011

Pelaksana :  Guru Penasihat

Kos : Tiada

Pelaksanaan :

a.      Pemilihan pasukan Sibu pada pertengahan bulan Jun 2011.

b.      Latihan intensif berjadual dan sistematik

Indikator kejayaan : Mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan zon Sarawak.

【OBJEKTIF】

  • Memupuk sikap bekerjasama antara ahli.
  • Memupuk sikap saling membantu semasa menjalankan latihan
  • Menjadikan sukan sebagai sebahagian dalam kehidupan pelajar.

【VISI】

Kelab Bowling menjadi model kelab di Negeri Sarawak.

【MISI】

Kelab Bowling menjadikan sukan bowling sebagai tabiat kepada semua warga SMK SACRED HEART.